ناشر: ایثارگران ،(فلاح) تهران
تعداد عنوان ها: 1
تشریح مسائل تحلیل سازه ها ج1،و3،،طاحونی، رحمتی،ایثارگران،وارش
بر اساس کتاب طاحونی؛ احمد رحمتی و امیرنصرالهی
450,000