ناشر: انتشارات آی نماد ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
بازرسی ، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان ، رضایی
مرتضی رضایی؛ بهروز شوقی مطلق؛ محمدرضا موسوی تقی آبادی
330,000