ناشر: پژوهشکده صنایع رنگ ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
پوشش های خودترمیم شونده شیمی و فناوری ، یاری
پونه کاردر؛ حسین یاری؛ رضا امینی
210,000