ناشر: انتشارات پادینا ، تهران
تعداد عنوان ها: 35
تخمیر بستر جامد مدرن ، تئوری و عملی ، ورمقانی ، پادینا
محسن ورمقانی؛ هونگ ژان چن؛ مهدی نادعلیان
600,000
فناوری فرآوری زعفران ، مختاریان ، پادینا
محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی
300,000
آموزش جامع و کاربردی تمرینات معلق با جی داوز ، صادقی ، پادینا
حیدر صادقی؛ سیاوش شیروانی پور؛ سیما محمدآملی
340,000
راهبردهای تغذیه ای برای افزودنی های خوراک حیوان ، نیکخواه ،پادینا
علی نیکخواه؛ عبدل فتاح سالم؛ حمید امانلو
360,000
والیبال ، آموزش و تمرینات ، قبادی ، پادینا
ماریا رحمانی قبادی؛ سپهر تقوی دهاقانی
330,000
رقص خون ، کیاحیرتی ، پادینا
مریم کیاحضرتی
250,000
اسحاق نیوتن و فیزیک برای نوجوانان ، علیزاده ، پادینا
کری لوگان هالیهان؛ داریوش علیزاده؛ حکیمه زینلی فرد
400,000
آناتومی پلیومتریک ، صمدی ، پادینا
درک هنسن؛ هادی صمدی؛ استیو کنلی؛ مجتبی صالح پور؛ سیما محمدآملی؛ بشیر حسین زاده
400,000
تربیت عقلانی از منظر سعدی ، ایرانمنش ، پادینا
فاطمه ایرانمنش؛ سیدحمیدرضا علوی
900,000
سیگنال های گاو ، علیپور ، پادینا
جان هالسن؛ داریوش علیپور؛ رضا صدیقی وثاق؛ مهدی محمودی ابیانه
450,000
کاربر ماساژ ، پادینا
گروه مولفان
550,000
حقوق مدنی ضمان ابراء ، عباسی
محمدتقی عباسی اندواری
200,000
راهنمای خوراک دهی گاو شیری ، صالح پور ، پادینا
مایکل هاتجنز؛ مرتضی صالح پور؛ پیمان پراویان؛ سیدهادی حسینی
300,000
مباحثی در تحلیل شبکه های اجتماعی،فیضی درخشی،پادینا
محمدرضا فیضی درخشی؛ امین خدائی؛ الناز زعفرانی معطر
320,000
بیماریهای متابولیکی گاوهای شیری،توماس،نیکخواه،پریکا
علی نیکخواه؛ توماس اچ هرت؛ حمیدامانلو ؛ روبرت ای اسمیت؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی
400,000
شکمبه شناسی ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ میلن ؛ مینا وزیری گهر؛ آریگونی؛ مصطفی حاجی لو؛ پاچیکو
550,000
مدیریت گله های بزرگ گاو شیری ، میرزایی الموتی ، پادینا
دیوید کی بید؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مجتبی یاری
1,000,000
تاکتیک های نجات در آواربرداری ، عادلی زاده ، پادینا
مصطفی عادلی زاده؛ زهرا ناصرزاده؛ سینا دوازده امامی؛ ناهید رضایی
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه