ناشر: آراه،تهران
تعداد عنوان ها: 22
استخدامی دبیر تربیت بدنی ، آراه
یوسف عبداله پور
750,000
بانک سوالات استخدامی آموزش و پرورش ، عباسی ، آراه
مریم عباسی؛ فرشته یارحسین؛ فاطمه شمس
650,000
استخدامی نیروی انتظامی،شم آبادی،آراه
ابوالقاسم شم آبادی؛ معصومه صادقی
650,000
آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
890,000
ارشد روان شناسی عمومی،جلالی،آراه
مریم جلالی؛ علی توکلی بنیزی؛ بهناز جوانشیری؛ احترام عباس زاده؛ جواد تقوی سوره برق
950,000
استخدامی بانک ها(دولتی و خصوصی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان؛ نیر وهاب پور
890,000
استخدامی آموزش و پرورش،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
890,000
استخدامی نیروهای مسلح،شم آبادی،آراه
ابوالقاسم شم آبادی؛ معصومه صادقی
650,000
ارشد روان شناسی بالینی،توکلی،آراه
عل توکلی بنیزی؛ مریم جلالی؛ بهناز جوانشیری؛ جواد تقوی سوره برق
980,000