ناشر: آراه،تهران
تعداد عنوان ها: 17
بانک سوالات استخدامی آموزش و پرورش ، عباسی ، آراه
مریم عباسی؛ فرشته یارحسین؛ فاطمه شمس
650,000
استخدامی دبیر تربیت بدنی ، آراه
یوسف عبداله پور
850,000
استخدامی نیروی انتظامی،شم آبادی،آراه
ابوالقاسم شم آبادی؛ معصومه صادقی
650,000
استخدامی آموزش و پرورش،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
890,000
آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی،صادقی،آراه
گروه مولفان معصومه صادقی
970,000
استخدامی نیروهای مسلح،شم آبادی،آراه
ابوالقاسم شم آبادی؛ معصومه صادقی
650,000
استخدامی بانک ها(دولتی و خصوصی)،وهاب پور،آراه
گروه مولفان؛ نیر وهاب پور
890,000
کتاب جامع دکتری علوم اجتماعی ج1،بهرامی،آراه
محمدباقر بهرامی؛ علی اکبر فقیرنواز
690,000
کتاب جامع دکتری علوم اجتماعی ج2،بهرامی،آراه
باقر بهرامی؛ علی اکبر فقیرنواز
600,000