ناشر: انتشارات لوگوس
تعداد عنوان ها: 10
گفتمان و مدیریت ، موتنر ، لوگوس
روح اله عطایی؛ گرلینده موتنر
350,000
روایی و سنجش روایی ، جعفری ، لوگوس
کاترین تیلور؛ مختار جعفری؛ توحید جعفرپور
250,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
جان فلاوردو؛ گروه مترجمان؛ جان ریچاردسون
300,000
پایایی ، مختاری ، لوگوس
مختار جعفری؛ پاتریک میر؛ توحید جعفرپور
220,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
نیلوفر آقاابراهیمی؛ مجید خسروی نیک
480,000
روش در روش ، محمدپور ، لوگوس
احمد محمدپور
720,000