ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 6
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی؛ ند موهان
220,000
داده های بزرگ همراه علم
مرتضی موسی خان رامین مولاناپور؛ برنارد مار
200,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
یونس ای.سنجل؛ علی اکبر عالم رجبی؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ یونس ای.سنجل؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000