ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 7
داده های بزرگ همراه علم
مرتضی موسی خان رامین مولاناپور؛ برنارد مار
200,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی؛ ند موهان
220,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
مبانی انتقال گرما و جرم ج1،اینکروپرا،رستمی،شیرازی،و7،همراه علم
علی اصغر رستمی؛ اینکروپرا ؛ دیویت ؛ مریم شیرازی؛ برگمن ؛ لاوین
450,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000