ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 13
داده های بزرگ همراه علم
برنارد مار؛ مرتضی موسی خان رامین مولاناپور
200,000
دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات،هولمبرگ،نگهبان،همراه علم
کیم هولمبرگ؛ محمدباقر نگهبان؛ هدی هادی پور
200,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی؛ ند موهان
220,000
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی،نجف پور درزی،و2،همراه علم
قاسم نجف پور درزی؛ مائده السادات محمدی؛ علی متین فر؛ محمد محمودی
550,000
سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی،باسیل،صالحی،همراه علم
آنجلو باسیل؛ احسان صالحی حمیدرضا کرمی؛ کاترین چاکوزت
300,000
مبانی انتقال گرما و جرم ج1،اینکروپرا،رستمی،شیرازی،و7،همراه علم
اینکروپرا ؛ علی اصغر رستمی؛ مریم شیرازی؛ دیویت ؛ برگمن ؛ لاوین
450,000 283,500
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
یونس ای.سنجل؛ علی اکبر عالم رجبی؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000