ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 7
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ند موهان؛ ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی
220,000
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
داده های بزرگ همراه علم
برنارد مار؛ مرتضی موسی خان رامین مولاناپور
200,000
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000