ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران(ناشرمولف)
تعداد عنوان ها: 10
راهنمای علمی فرآیند ترموفرمینگ همراه علم
پیمان مصدق محمد قبادنام
200,000
بررسی جریان و انتقال حرارت در علوم مهندسی علم همراه
/محسن شیخ الاسلامی کندلوسی داود دومیری گنجی
210,000
دگرسنجی برای متخصصان علم اطلاعات،هولمبرگ،نگهبان،همراه علم
محمدباقر نگهبان؛ کیم هولمبرگ؛ هدی هادی پور
200,000
درایوهای الکتریکی پیشرفته علم همراه
ند موهان؛ ابوالفضل مرتضوی زاد میلاد دولتشاهی
220,000
داده های بزرگ همراه علم
مرتضی موسی خان رامین مولاناپور؛ برنارد مار
200,000
سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی،باسیل،صالحی،همراه علم
آنجلو باسیل؛ احسان صالحی حمیدرضا کرمی؛ کاترین چاکوزت
300,000
مبانی انتقال گرما و جرم ج1،اینکروپرا،رستمی،شیرازی،و7،همراه علم
علی اصغر رستمی؛ اینکروپرا ؛ دیویت ؛ مریم شیرازی؛ برگمن ؛ لاوین
450,000 283,500
انتقال گرما و جرم ج2،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
240,000
انتقال گرما و جرم ج1،سنجل،عالم رجبی،و4،همراه علم
علی اکبر عالم رجبی؛ یونس ای.سنجل؛ افشین جی.قجر؛ عباس نصرآزادانی؛ مرضیه یداله پور
270,000