ناشر: فدک ، یزد
تعداد عنوان ها: 2
تکنولوژی کاغذ و مقوا
هربرت هولیک؛ محمد طلایی پور رضا ایمانی
420,000
اصول متره و برآورد ، امیری ، فدک
امید امیری؛ فرهنگ اشرفی
130,000