ناشر: پخش علمی ،تهران
تعداد عنوان ها: 2
شاعران حوزه ادبی عراق ، وفایی ، علمی
عباسعلی وفایی؛ یاسر دالوند
330,000
گفتگوهایی با میس فان درروهه ، غریب پور ، علمی
افرا غریب پور؛ مویسس پوئنته
300,000