ناشر: پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد
تعداد عنوان ها: 1
سناریونگاری در مطالعات شهری و منطقه ای،رهنما،طحان
محمدرحیم رهنما؛ ایوب معروفی
120,000