ناشر: مشاهیر(مبتکران)،تهران
تعداد عنوان ها: 7
حل مبانی فیزیک 1 مکانیک ،،گلستانیان،و10،مبتکران
دیوید هالیدی؛ نعمت الله گلستانیان؛ رابرت زرنیک؛ محمود بهار؛ جرل وارکر
340,000 248,200
حل مبانی فیزیک ج3:الکتریسیته و مغناطیس،و6،هالیدی،بهار،مبتکران
دیوید هالیدی؛ محمود بهار؛ رابرت زرنیک؛ جرل واکر
270,000