ناشر: باران اندیشه ایرانیان (انتشارات صائن)
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت داده های عظیم در علم اطلاعات و دانش شناسی،قیاسی،باران اندیشه
میترا قیاسی؛ علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی
250,000