ناشر: همراه علم(خواجوی)تهران
تعداد عنوان ها: 9
الاستیسیته،مارتین ساد،زارع پور،و3،همراه علم
مارتین؛ غلامرضا زارع پور؛ سعید روحی؛ اچ.ساد
450,000
مدل های کسب و کار مجازی،کارین،اکبرِی،همراه علم
مرتضی اکبری؛ کارین بریدر؛ هومان تامپی؛ آنکی مالمبورگ؛ اسکیل سودرلیند
195,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته ج1،کریزیگ،ظهوری زنگنه،و10،همراه علم
اروین کریزیگ؛ حمیدرضا ظهوری زنگنه؛ محمدتقی جهاندیده
450,000
شیمی آلی 1،طهوری،همراه علم
فاطمه طهوری؛ پروانه طاهری آشتیانی
200,000
مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت،حرارت و جرم ج1،ولتی،صالحی،و6،همراه علم
جیمز ولتی؛ احسان صالحی؛ مهدی عسکری؛ گرگوری رورر؛ دیوید فوستر؛ ای.ان.بهاکاروار
225,000
ماشین ها و درایوهای الکتریکی(درسنامه اول)،موهان،دولتشاهی،همراه علم
میلاد دولتشاهی؛ ند موهان؛ ابوالفضلی مرتضوی زاده
450,000
مهندسی بیوشیمیایی و بیوتکنولوژی،نجف پور درزی،و2،همراه علم
قاسم نجف پور درزی؛ مائده السادات محمدی؛ علی متین فر؛ محمد محمودی
550,000
نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار،نان چای،نصرآزادانی،همراه علم
نان چای؛ بهروز نصرآزادانی؛ احسان مالکی پور
250,000
مقدمه ای بر مکانیک سیالات ج1،فاکس،نصرآزادانی،و9،همراه علم
رابرت فاکس؛ عباس نصرآزادانی؛ آلن مک دونالد؛ ابراهیم شیرانی؛ فیلیپ ریچارد؛ سجاد گوهری؛ جان میچل؛ محمدباقر عطایی
250,000