ناشر: دکتر نیکخواه(پرتوواقعه)،تهران
تعداد عنوان ها: 9
واژه نامه علم داده ، نیکخواه
امیره نیکخواه
280,000
بیماری های عفونی و انگلی سگ و گربه ، بومن ، مشگی ، پرتوواقعه
استفان بار؛ بهنام مشگی؛ دوآیت بومن؛ صدیقه نبیان؛ حجت اله شکری؛ امید مددگار
680,000