ناشر: پردیس علم،تهران
تعداد عنوان ها: 17
مهار در بتن ، منیعی ، پردیس علم
سالار منیعی؛ پوریا رحمانی
920,000
طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ، منیعی ، پردیس علم
سالار منیعی؛ جک میلی؛ عبدالمهدی عباسی؛ احسان غرشی
1,400,000
تئوری کاربرد محاسبات الاستیسیته ، ویرایش3 ، ساد ، لواسانی ، پردیس علم
سیدحسین حسینی لواسانی؛ مارتین اچ. ساد؛ مهدی پروینی
880,000
طراحی قاب خمشی ویژه(فولادی)،آقازاده،پردیس علم
صمد آقازاده؛ پویا آقازاده
250,000