ناشر: پردیس علم،تهران
تعداد عنوان ها: 21
طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ، منیعی ، پردیس علم
جک میلی؛ سالار منیعی؛ عبدالمهدی عباسی؛ احسان غرشی
1,400,000
مهار در بتن ، منیعی ، پردیس علم
سالار منیعی؛ پوریا رحمانی
920,000
تئوری کاربرد محاسبات الاستیسیته ، ویرایش3 ، ساد ، لواسانی ، پردیس علم
مارتین اچ. ساد؛ سیدحسین حسینی لواسانی؛ مهدی پروینی
880,000
تحلیل و طراحی لرزه ای پل ، وتر ، پردیس علم
قاسم وتر -نیما نیک-بهروز منصوری
350,000
طراحی قاب خمشی ویژه(فولادی)،آقازاده،پردیس علم
صمد آقازاده؛ پویا آقازاده
250,000