ناشر: اتا(دکترتاجداری)،تهران
تعداد عنوان ها: 53
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ دیوید.ام گلدزمن؛ علیرضا محقی؛ کنی.ام بورور
160,000
مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی،گالینگور آبی،تاجداری،اتا
جیمز سندیفور؛ پرویز تاجداری؛ محمد تاجداری
200,000
مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی ، تاجداری،اتا
پرویز تاجداری؛ جیمز سندیفور؛ محمد تاجداری
140,000
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، صادقی
راضیه صادقی؛ سارا برکت رضایی؛ فاطمه احمد زاده
60,000
مبانی عیب یابی ماشین های دوار ، صفرپور،اتا
پدرام صفرپور؛ علیرضا فتاحی واجاری
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه