ناشر: اتا(دکترتاجداری)،تهران
تعداد عنوان ها: 53
احتمالات و آمار مهندسی ج1 : احتمالات ،مونتگمری ، تاجدار ، اتا
ویلیام دبیلو.هاینز؛ پرویز تاجداری؛ داگلاس.سی مونتگومری؛ سید محسن سید علی اکبر؛ دیوید.ام گلدزمن؛ علیرضا محقی؛ کنی.ام بورور
160,000
مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی ، تاجداری،اتا
جیمز سندیفور؛ پرویز تاجداری؛ محمد تاجداری
140,000
مدل سازی ریاضی به روش داینامیکی،گالینگور آبی،تاجداری،اتا
جیمز سندیفور؛ پرویز تاجداری؛ محمد تاجداری
200,000
مبانی عیب یابی ماشین های دوار ، صفرپور،اتا
پدرام صفرپور؛ علیرضا فتاحی واجاری
45,000
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس ، صادقی
راضیه صادقی؛ سارا برکت رضایی؛ فاطمه احمد زاده
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه