ناشر: انتشارات شریف کدکم تهران
تعداد عنوان ها: 3
آموزش کاربردی Mimics (مدل سازی بیولوژِیک) ،خادمی ، شریف کدکم
میدیا خادمی؛ نیوشا انصاری؛ ملیکا اسمعیلی نسب
500,000
اصول نقشه کشی صنعتی 1،متقی پور،شریف کدکم
مبین متقی پور؛ شهرزاد حمیدی؛ حمیدرضا شیردل؛ مهدی متقی پور
260,000