ناشر: انتشارات شریف کدکم تهران
تعداد عنوان ها: 5
آموزش کاربردی Mimics (مدل سازی بیولوژِیک) ،خادمی ، شریف کدکم
میدیا خادمی؛ نیوشا انصاری؛ ملیکا اسمعیلی نسب
500,000
اصول نقشه کشی صنعتی 2 ، متقی پور ، شریف کدکم
احمد متقی پور؛ مبین متقی پور
550,000
اصول طراحی مهندسی با SolidWorks جلد1 ، متقی پور ، شریف کدکم
احمد متقی پور؛ مهدی متقی پور؛ مبین متقی پور
550,000
اصول نقشه کشی صنعتی 1،متقی پور،شریف کدکم
مبین متقی پور؛ شهرزاد حمیدی؛ حمیدرضا شیردل؛ مهدی متقی پور
420,000