ناشر: دانشگاهالزهراء،تهران
تعداد عنوان ها: 12
اسباب بازی و هویت کودک ایرانی،ندایی فرد،د.الزهرا
احمد ندایی فرد؛ الناز اکبریان
200,000
مدیریت مالی پیشرفته،قالیباف اصل،د.الزهرا
حسن قالیباف اصل؛ شهرام بابالویان؛ میرسجادمسجد موسوی
300,000
مدیریت سبد اوراق بهادار،فروغ نژاد،د.الزهرا
حیدر فروغ نژاد؛ مهدی خشنود
480,000
طبیعت در هنر باستان،افضل طوسی،د.الزهرا
عفت السادات افضل طوسی
150,000
درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان،دادور،د.الزهرا
نشر کلهر+نشر الزهرا؛ ابوالقاسم دادور؛ الهام منصوری
75,000