ناشر: سپیدان،تهران
تعداد عنوان ها: 15
خرمالو ، متقی،سپهر
حسین متقی
35,000
پایه ی آسیب شناسی بیماری های دامپزشکی جلد 1 (آسیب شناسی عمومی دامپزشکی) ، کاوین ، تفتی
م. د. مک کاوین؛ عزیزالله خداکرم تفتی؛ ح. ف. زاچری؛ صادق شیریان
120,000