ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 141
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
کاتلین منینگ؛ حسین عباسیان
250,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
عملیات تقطیر در مهندسی شیمی ، آرون ، جهادتهران
محمدعلی آرون؛ جلال الدین هاشمی آغچه بدی
790,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
نورمن کی بوث؛ رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد
500,000
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی دید گاه یادگیری سینکیویچ
لوکاس سینکیویچ؛ جواد پور کریمی -محمد فرزانه
250,000
آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک شریفی  جهاد
شانلانگ کوانگ؛ محمد علی شریفی -سعید فرزانه-مونا کوثری
250,000
پتروشیمی به زبان ساده،حامدنی،جهادتهران
دونالد ل . بوردیک؛ ناصر حامدنی؛ ویلیام ل . لفلر
230,000
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟، گریفین،عرب،س.جهادتهران
محمد عرب؛ رامین روانگرد؛ لیلا والی؛ زهرا کاوسی؛ رحیم استوار
200,000
طراحی مکانیزمها(ترکیب سینماتیکی بندگارها)،هارتنبرگ،صبور،جهادتهران
ریچارد س.هارتنبرگ؛ محمد حسین صبور؛ محمد علی نظری؛ ژاک دناویت
250,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب،باریس مجنونیان،جهادتهران
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فسحت
200,000
باروری و ناباروری در گاو شیری،کمپانی دیریمن،کهرام،س.جهادتهران
حمید کهرام؛ گروه نویسندگان کمپانی هوردز دیریمن؛ رضا کریمی؛ محمدامین نمازی زادگان؛ حامد ابراهیمی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه