ناشر: جهاددانشگاهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 151
عملیات تقطیر و استخراج در مهندسی شیمی ، آرون ، جهاددانشگاهی تهران
محمدعلی آرون؛ جلال الدین هاشمی آغچه بدی
790,000
اصول طراحی و مبانی معماری منظر تلفیق فرم وفضا  فرهادی جهاد
رضا فرهادی محمد رضا خلیل نژاد؛ نورمن کی بوث
500,000
فارسی عمومی دهمرده یوسف آبادی جهاد
علی دهمرده -فائزه عرب یوسف آبادی
150,000
آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک شریفی  جهاد
محمد علی شریفی -سعید فرزانه-مونا کوثری؛ شانلانگ کوانگ
250,000
نظریه سازمان در آموزش عالی منینگ عباسیان جهاد
حسین عباسیان؛ کاتلین منینگ
250,000
پتروشیمی به زبان ساده،حامدنی،جهادتهران
ناصر حامدنی؛ دونالد ل . بوردیک؛ ویلیام ل . لفلر
230,000
شیوه ترجمه ادبی ، طهماسبی
عدنان طهماسبی؛ وحید صمدی
150,000
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟، گریفین،عرب،س.جهادتهران
محمد عرب؛ رامین روانگرد؛ لیلا والی؛ زهرا کاوسی؛ رحیم استوار
200,000
طراحی مکانیزمها(ترکیب سینماتیکی بندگارها)،هارتنبرگ،صبور،جهادتهران
ریچارد س.هارتنبرگ؛ محمد حسین صبور؛ محمد علی نظری؛ ژاک دناویت
250,000
ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب،باریس مجنونیان،جهادتهران
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محبوبه فسحت
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه