ناشر: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)،تهران
تعداد عنوان ها: 83
مبانی بهسازی خاک ، قنبری ، دانشگاه خوارزمی
علی قنبری؛ محمد عماد محمودی مهر ریزی
700,000
تجزیه طیف شیمیایی ج2،چالوسی،د.تربیت معلم
جیمز دی اینگل جی آر؛ مرضیه چالوسی؛ استانلی آر کروچ
320,000
درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی ، خانی پور ، د.خوارزمی
حمید خانی پور؛ کارلا ویلیگ؛ فرهاد بلاش؛ آیت سعادت طلب
480,000
کاربرد MATLAB در آبشناسی ، نخعی ، د.خوارزمی
محمد نخعی؛ میثم ودیعتی
400,000
مباحث تکمیلی در مکانیک خاک ، حمیدی ، د.خوارزمی
امیر حمیدی؛ امیرحسین کریمی
250,000
آزمایشگاه مکانیک خاک،حمیدی،د.تربیت معلم
امیر حمیدی؛ مجید پورجنابی؛ روح اله سعادتی؛ جواد بختیاری
100,000
نظریه اقتصاد خرد ج1،نیکلسون،ممی پور،د.تربیت معلم
سیاب ممی پور؛ والتر نیکلسون؛ داود بهبودی؛ کریستوفر اسنایدر
350,000
انرژی زیست گاز،عباسی،حیدرزاده،د.تربیت معلم
نیما حیدرزاده؛ تسنیم عباسی؛ اس.ام.توصیف ؛ محمدعزمی ؛ ناهید احمدی؛ اس.ای.عباسی
180,000
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی،هانس،خسروی زاده،د.تربیت معلم
هانس وستربیک؛ اسفندیار خسروی زاده؛ آرون اسمیت؛ علی رضا الهی؛ پل ترنر؛ پل امری؛ کریستین گرین؛ لیندا وان لیوون
260,000
توانمندسازی بیمه شدگان،ایزدبخش،د.تربیت معلم
حمیدرضا ایزدبخش؛ بهمن برزگر؛ مرضیه زرین بال ماسوله؛ سعید عطایی پور؛ نسیم غنبر طهرانی؛ انوشیروان محسنی بندپی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه