ناشر: نوآور ، تهران(نام آور)
تعداد عنوان ها: 257
شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک ، خسروی ، نوآور
فریدون خسروی؛ علی اصغر فیروزی؛ علیرضا حسینی
550,000
تشریح تاسیسات برقی (صلاحیت نظارت)،سریری ، نوآور
ایمان سریری؛ پوریا ساسانفر
520,000
مرجع کامل کنکور ریاضیات،فتح الله زاده،نوآور
فرزام فتح الله زاده؛ محمد میرزاعلی
730,000
نقشه برداری کاربردی ، رفیعی میرزا ، نوآور
احمد رفیعی میرزا؛ امین گیو؛ نیلوفر حاجیلو
410,000
مهندسی راه آهن وِیژه مهندسان عمران،کی منش،نوآور
محمودرضا کی منش؛ الهه قاسمی صالح آبادی
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه