ناشر: نوآور ، تهران(نام آور)
تعداد عنوان ها: 244
مقدمه ای بر مکانیک سنگ،ملکی جوان،نوآور
محمدرضا ملکی جوان؛ حسین ولی
870,000
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان ها ، عرب صادق نوآور
مهدی عرب صادق؛ ایمان سریری آجیلی؛ پوریا ساسانفر؛ حامدتشیع
920,000
شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک ، خسروی ، نوآور
فریدون خسروی؛ علی اصغر فیروزی؛ علیرضا حسینی
550,000
مرجع کامل کنکور ریاضیات،فتح الله زاده،نوآور
فرزام فتح الله زاده؛ محمد میرزاعلی
730,000
پمپ و پمپاژ کاربردی،فاضل،نوآور
علی فاضل؛ پیمان ابراهیمی ناغانی
420,000
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
محسن نصرآبادی؛ گارد ؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
مرجع کامل کنکور ژئودزی،میرزاعلی،نوآور
محمد میرزاعلی؛ محمدرضا عبدالمحمدی
860,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه