ناشر: نوآور ، تهران(نام آور)
تعداد عنوان ها: 241
پمپ و پمپاژ کاربردی،فاضل،نوآور
علی فاضل؛ پیمان ابراهیمی ناغانی
420,000
مرجع کامل کنکور ریاضیات،فتح الله زاده،نوآور
فرزام فتح الله زاده؛ محمد میرزاعلی
730,000
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان ها ، عرب صادق نوآور
مهدی عرب صادق؛ ایمان سریری آجیلی؛ پوریا ساسانفر؛ حامدتشیع
920,000
شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک ، خسروی ، نوآور
فریدون خسروی؛ علی اصغر فیروزی؛ علیرضا حسینی
550,000
مقدمه ای بر مکانیک سنگ،ملکی جوان،نوآور
محمدرضا ملکی جوان؛ حسین ولی
870,000
راهنمای طراحی ashraeبرای تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه، مقدم نوآور
فرهام مقدم؛ براهیمی ناغانی؛ جواهری محمدی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه