ناشر: سید آقا،اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
ابزارهای کیفیت برای مدیریت پروژه های ساخت و ساز ج1،رومن،نیلی پور طباطبایی
عبدالرزاق رومن؛ اکبر نیلی پور طباطبایی؛ مختار حسینی
115,000