ناشر: نیاز دانش، تهران
تعداد عنوان ها: 156
یادگیری عمیق با شبکه تقابلی مولد ، ترکیان ، نیازدانش
ایوب ترکیان؛ یعقوب لنگر؛ ولادیمیر باک
360,000
طراحی مدار های مجتمع آنالوگ CMOS رضوی .نیاز دانش
داریوش شیری؛ بهزاد رضوی
1,000,000
پردازش دیجیتالی تصاویر،گونزالس،لطفی زاد،ویرایش 3،نیازدانش
رافائل سی. گونزالس؛ مجابی لطفی زاد؛ ریچارد ای. وودز؛ سعید میرقاسمی؛ امیر مسعود عمویی
1,450,000
متن کاوی.نگرش یادگیری ماشین .ترکیان .نیاز دانش
چاروسی آگاروال؛ ایوب ترکیان
850,000
شبکه ها .مارک نیومن .ترکیان .نیاز دانش
مارک نیومن؛ ایوب ترکیان
500,000
پایتون یادگیری ماشین .ترکیان . نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ وی منگ لی
420,000
یادگیری عمیق با پایتون.ترکیان .نیاز دانش
فرانسوا شوله؛ ایوب ترکیان
560,000
یادگیری ماشین تخاصمی .ترکیان .نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ ب .نلسون ب .روبینستاین.آجوزف .ج .د.تایگار
680,000
داده کاوی مفاهیم و تکنیک ها،هان،اسماعیلی،و3،نیازدانش
ژیاوی هان؛ مهدی اسماعیلی؛ میشلن کمبر؛ ژان پی
600,000
مدل سازی کامپیوتری شبکه توزیع آب .ترکیان .نیاز دانش
انجمن امو آبی آمریکا؛ ایوب ترکیان
670,000
شبکه های عصبی و یادگیری عمیق.ترکیان نیاز دانش
ایوب ترکیان؛ چارو سی آگاروال
800,000
مدار های مخابراتی برای سامانه های بی سیم .فرزانه .نیاز دانش
فروهر .فتوت احمدی .کمره ای .نیکو فرد .علمی
600,000
داده کاوی رسانه های اجتماعی ترکیان .نیاز دانش
گابور زابو .پولاتکان .بویکین چاکیو پولو؛ ترکیان
500,000
یادگیری عمیق .ترکیان نیاز دانش
ترکیان ؛ ایان گودفلو .یاشوا آرون کورویل
650,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه