ناشر: نیاز دانش، تهران
تعداد عنوان ها: 120
تشریح حساب دیفرانسیل جلد2 توماس ، سالاری ، نیازدانش
سیدعلی اکبر سالاری؛ جرج توماس
600,000
ریاضیات مهندسی ، کرمعلی ، نیازدانش
غلامرضا کرمعلی؛ صادق امیری
150,000
آپ امپ ها برای همه ، ویراست4 ، کارتر ، یزدی ، نیازدانش
سیدحسین کی همایون؛ بروس کارتر؛ ایمان یزدی
220,000
داده کاوی مفاهیم و تکنیک ها،هان،اسماعیلی،و3،نیازدانش
مهدی اسماعیلی؛ ژیاوی هان؛ میشلن کمبر؛ ژان پی
450,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج1 ق1،توماس،و13،نورعلیشاهی،نیازدانش
جورج توماس؛ فرشید نورعلیشاهی؛ جوئل هاس؛ امیرعلی طباطبایی عدنانی؛ موریس ویر؛ علیرضا قنبری
380,000
بهره برداری عملی سیستم های قدرت ، واحدی ، نیازدانش
ابراهیم واحدی؛ حسن براتی؛ محمد نصیر
180,000
مبانی فیزیک ج1:مکانیک و گرما(شاره و نوسان)،هالیدی،خوشبین خوش نظر،و10،نیاز
محمدرضا خوش بین خوش نظر؛ دیوید هالیدی؛ رابرت رزنیک؛ یرل واکر
450,000
محاسبات عددی،کرمعلی،نیازدانش
غلامرضا کرمعلی؛ علیرضا هاشمی
225,000
پایگاه های داده پیشرفته برای داده های عظیم،احمدی،نیازدانش
محمدرضا احمدی؛ داود ملکی؛ احسان آریانیان؛ امیر اصغری
300,000
داده کاوی کاربردی و2، صنیعی آباده،نیاز دانش
صنیعی آباده؛ محمودی طاهر پور
450,000
مکانیک کوانتومی(مفاهیم و کاربردها)،زتیلی،اورعی،و2،نیازدانش
نورالدین زتیلی؛ محمدبهتاج لجبینی؛ نگار اورعی
800,000
الکترومغناطیس پیشرفته،قربانی،نیازدانش
ایاز قربانی؛ فرهاد عباس نژاد؛ زهرا سیفی
240,000
مبانی فیزیک جلد 3 ، هالیدی ، خوش نظر ، ویراست10 ،با CD ، نیازدانش
دیوید هالیدی؛ محمدرضا خوش بین خوش نظر؛ رابرت رزنیک؛ برل واکر
350,000
حساب دیفرانسیل جلد2 توماس ، ویراست14 ، نورعلیشاهی ، نیازدانش
جورج توماس؛ فرشید نورعلیشاهی؛ کریستوفر هیل؛ امیرعلی طباطبایی عدنانی؛ موریس ویر
400,000
ترمودینامیک و مکانیک آماری،گراینر،فندرسکی،نیازدانش
والتر گراینر؛ مهدی میرفندرسکی؛ لودویگ؛ نایس؛ هورست استوگر
400,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج1 ق2،توماس،و13،نورعلیشاهی،نیازدانش
جورج توماس؛ فرشید نورعلیشاهی؛ جوئل هاس؛ امیرعلی طباطبایی عدنانی؛ موریس ویر؛ علیرضا قنبری
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه