ناشر: تهران
تعداد عنوان ها: 12
بارگذاری سازه ها (ویرایش 1) ، جلال بد،نیوشانگار
محمد جلال بد؛ ابوذر میرزاخانی
190,000
جداول اشتال(پروفیل سازه فولادی)قرمز،گلصورت پهلویانی،نیوشانگار
مارتا اشنایدر - بورگر؛ علی گلصورت پهلویانی
85,000
راهنمای دینامیک ،مریام،و6،رحمانی،نیوشانگار
امیرمسعود رحمانی؛ سیدامیر منصور رحمانی
190,000