ناشر: پویاگران ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
راهنمای کامل V.RAY 2.0، رندرسازی صحنه های معماری، نصیری
رسول نصیری؛ فرانچسکو لگرانزی؛ مارکوس کوهلو؛ انریکو اگرت
268,000
راهنمای جامع تری دی مکس 2008 ج 1 ، مورداک ، نصیری
رسول نصیری؛ کلی ال مورداک
120,000