ناشر: یزدا(آقای مهدلو)، یزد
تعداد عنوان ها: 25
گرمایشتابشی،حقوقی،یزدا
نصرالله حقوقی
150,000
محوطه سازی از کانسپت تا اجرا ، سیادتی
گرانت دابلیو رید؛ مریم سیادتی
100,000
پلکان ، خداوردیان
آلن و سیلویا بلانک؛ حسین خداوردیان
65,000
تفریح با معماری ، مهدلو،یزدا
مهدی مهدلو؛ دیوید آیسن
350,000
آنچه طراحان می دانند ، لاوسون ، شاهی
برایان لاوسون؛ محمدرضا شاهی
45,000
روشنایی فضاهای خارجی ، مولوی
موسسه مهندسان روشنایی انگلستان؛ مازیار مولوی؛ ساناز پذیرا؛ سپیده پذیرا
100,000
معماری طبیعی ، سپاسگزار
آلساندرو روکا؛ صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
65,000
فراتر از معماری،لوکوربوزیه،دهقان،یزدا
دینا دهقان؛ لوکوربوزیه
60,000
ماکت سازی ، راهنمای طراحی و ساخت مدل های معماری ، با CD ، سپاسگزار
صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار؛ کریس بی. میلز
70,000
معماری و توپوگرافی ، سپاسگزار
سارا شیراوژن؛ صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار
45,000
اسکیس و رنگ ، تاگارت ، ترابی
پل تاگارت؛ ثمر ترابی کرمانشاه
75,000
اتاق تمیز ، واصف
متس رمستورپ؛ روح ا... واصف
38,000
آزمایش و عیب یابی مدارهای برق ، بروک استافر ، حسن زاده
محمد تقی حسن زاده؛ ح. بروک استافر؛ جان. ا. تریستر
28,000
نکات اجرایی ایمنی ، کیسی ، تابان
رامین تابان؛ میشل کیسی؛ ردوودکاردن و داگلاس هنس
32,000
گونه شناسی عناصر معماری تاریخی ، هانمن ،سیادتی
جان تئودور هانمن؛ مریم سیادتی
64,000
برق برای معماران ، تابان،یزدا
کورکی بینگلی؛ رامین تابان
80,000
ترسیم فرابندی خلاقانه ، چینگ ، تابان
رامین تابان؛ فرانسیس دی. کی. چینگ
90,000
تهویه مطبوع برای معماران ، تابان
کورکی بینگلی؛ رامین تابان
30,000
نکات اجرایی تهویه مطبوع ، کیسی ، تابان
میشل کیسی؛ رامین تابان؛ ردوودکاردن؛ داگلاس
22,000
کف سازی ، گرانت ، شمشیری
آلیسون گرانت؛ نیره شمشیری؛ آن آلدرسون
40,000
یراق آلات در معماری ، گرانت ، گلچین
آلیسون گرانت؛ سارا گلچین؛ پال هایمن
30,000