ناشر: کالج برتر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
پیشگری و غلبه بر فرسودگی شغلی،جوادی نیاآذری،کالج برتر
یوسف جوادی نیا آذری؛ فریبا مجد تیموری؛ ناهید بخشی
250,000