ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی، تهران*
تعداد عنوان ها: 71
مهندسی مالی و مدل سازی بازارها ، نیسی
عبدالساده نیسی؛ کامران سلمانی قرائی
270,000
نظریه های آموزش الگو راهبردها روش ها ، درتاج ،د.علامه
فریبرز درتاج؛ رسول کردنوقابی
420,000
روزنامه نگاری نوین،بدیعی،قندی،د.علامه
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
600,000
فرایند خط مشی گذاری عمومی،الوانی،و2،د.علامه
مهدی الوانی؛ فتاح شریف زاده
120,000
سیستماطلاعاتمدیریت،لاودن،رودساز،د.علامه
حبیب رودساز؛ کنث سی لاودن؛ جین پی لاودن؛ سینا محمدنبی؛ امیرحسین بهروز
240,000
تحقیق در عملیات ج1،طه،فیروزآبادی،د.علامه
حمدی طه؛ علی خاتمی فیروزآبادی
300,000
سه قرن با جنبش های اسلامی،صالحی،د.علامه
حمید صالحی؛ عماد اصلانی؛ مناره بازاری
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه