ناشر: دانشگاه پارس تهران
تعداد عنوان ها: 23
ساختن و شکستن گرید ، صدقیان ، د.پارس
تیموتی سامارا؛ نسرین صدقیان؛ مهگان فرهنگ
2,250,000
مدیریت پروژه ساخت و ساز ، خالقی ، د.پارس
سیدجلال خالقی؛ پل نشر؛ محمود رجایی
400,000
دیوارهای سبز در ساختمان های بلند ، بهرامی ، د.پارس
آنتونی وود؛ متین علاقمندان؛ پیام بهرامی؛ دنیل سافاریک
2,850,000
معماری عاملی شفابخش برای کودکان اوتیسمی ، حسینی ، دا.پارس
کریستی گینز؛ بهشید حسینی؛ نسترن رضوی
350,000
هندسه کاربردی ، اسعدی ، د.پارس
محمد صادق اسعدی
190,000
نوآوری طراحی محور تغییر قواعد از طریق نوآوری بنیادی در معنی اشیا
مهدی مقیمی؛ روبرتو ورگانتی؛ احسان میرزایی
180,000
سبک شناسی معماری داخلی 1 گلابچی
محمود گلابچی آیدا زینالی فرید
750,000
مفاهیم سازه برای معماران ، گلابچی ، د.پارس
محمود گلابچی؛ مجتبی امیری
750,000
زبان تخصصی معماری،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ مجتبی امیری
450,000
مبانی طراحی سازه های فضاکار،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ محمدرضا گلابچی
650,000
مسابقات معماری،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ نجمه ماستری فراهانی
1,380,000
سیری در تاریخ فلسفه غرب،درایتی،د.پارس
مجتبی درایتی؛ مجید جهانی
250,000
پیش بینی عملکرد پروژه،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ امیر فرجی
150,000
سیستم های ساختمانی،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ کتایون تقی زاده؛ محمدرضا گلابچی
650,000
مدیریت پروژه و اخلاق،گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ مجتبی امیری
200,000
مدیریت ایمنی پروژه گلابچی،د.پارس
محمود گلابچی؛ مجتبی امیری
200,000