ناشر: دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل
تعداد عنوان ها: 34
مبانی کاویتاسیون،میشل،فرهادی،نوشیروانی بابل
حین ماریه میشل؛ موسی فرهادی؛ ابراهیم علیزاده؛ حین پیر فرانک؛ حمیدرضا ابراهیمی کیا
110,000
مبانی انتقال حرارت،نجف پور درزی،نوشیروانی بابل
قاسم نجف پور درزی؛ حمید حیدرزاده درزی
110,000
مواد مهندسی،مارتین،نوروزی،د.نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی؛ جان مارتینچ؛ محمدهادی پاشایی
180,000
اصول و مبانی فناوری نانو،جهانشاهی،نورشیروانی بابل
محسن جهانشاهی؛ غلامعلی منصوری؛ فاطمه محمدزاده
80,000
پوشش های دما بالا،سودانگ شوباوس،نوروزی،د.نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی؛ سودانگ شوباوس؛ مصطفی هدایتی
200,000
پردازش سیگنال دیجیتال 1،ابراهیم زاده،نوشیروانی بابل
عطاالله ابراهیم زاده؛ محمدحسن منتصری؛ جواد رزمجویی
190,000
هدایت گرمایی با میپل(Maple)،دومیری گنجی،نوشیروان بابل
داود دومیری گنجی؛ آ.عزیز ؛ حبیب الله هاشمی کچپی
110,000
الاستیسیته(تئوری،کاربردها و محاسبات)،ساد،اکبری آلاشتی،نوشیروانی بابل
رضا اکبری آلاشتی؛ مارتین اچ.ساد؛ بهرام نوائی نیا؛ ایمان محمدپور نیک بین
170,000
تحلیل سازه ها،نقی پور،د.نوشیروانی بابل
مرتضی نقی پور؛ علی اکبر غلامپور
180,000
الکترونیک 2،میارنعیمی،نوشیروانی بابل
حسین میارنعیمی؛ محمد حسن منتصری
142,000
حل دقیق معادلات حاکم بر پایداری سازه ها،ونگ،نقی پور،د.نوشیروانی بابل
مرتضی نقی پور؛ سی. ام ونگ؛ سیدحسن پیران ولید؛ سی. وای ونگ؛ جی. ان. ردی
51,000
پیل های سوختی میکروبی،بورس لوگان،نجف پور،د.نوشیروانی بابل
قاسم نجف پور؛ بورس ایی. لوگان؛ علی اصغر قریشی؛ مصطفی رحیم نژاد
43,000
ارتعاشات تئوری و مسائل (جلد1) ، گنجی،نوشیروانی بابل
سیرحبیب الله هاشمی کچپی؛ رائو و. دوکی پاتی؛ ج. سرینیواسان؛ داود دومیری گنجی
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه