ناشر: جهاد مشهد(خرید امانی)
تعداد عنوان ها: 168
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج1،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
تایز زایگر؛ محمد کافی؛ بهنام کامکار؛ مولر مورفی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مجید جامی الاحمدی
680,000
شیمی پلیمر،آلکال گوپتا،استادموحد،جهادمشهد
سعید استادموحد؛ آلکال گوپتا؛ سارا استاجی
250,000
بیوتکنولوژی گیاهان زینتی
احمد شریفی فاطمه کیخا آخر مهدیه خرازی آزاده خادم
90,000
بیوشیمی شیمی زندگی
طیبه کیانوش
80,000
اصول و مبانی اجرای پروژه های گازرسانی
امین رفعت پناه محمد جواد طباطبایی محسن مربایان
150,000
گردشگری پایدار:از گردشگری انبوه تا بوم گردی،فیشر،سیفی،جهادمشهد
آنتون فیشر؛ سیامک سیفی؛ عادل نیکجو؛ معصومه توانگر
110,000
تهاجم گیاهی و علف های هرز مهاجم ایران،سهرابی،جهادمشهد
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ محمدحسین راشدمحصل
150,000
راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران،با رویکرد تغییر گیاگان،زند،و5،جهادمشهد
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی پرویز شیمی؛ کریم موسوی
135,000
کنترل و گواهی بذر،قادری فر،سلطانی،جهادمشهد
فرشید قادری فر؛ افشین سلطانی
220,000
واکسن های نوترکیب ، دهقانی
حسام دهقانی؛ سیدالیاس طباطبایی زاده
60,000
بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور
محمدرحیم رهنما شیرین صباغی آبکوه؛ کری کورتیس. جان ال . رنه لوکا برتولینی
290,000
کاربرد طیف سنجی دی الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل،رومانو،مصطفایی،جهادمشهد
مصطفی مصطفایی؛ سیلویا دانلیا رومانو؛ پاتریکیاانیبال سوریچتی
120,000
پیشکسوتان سخن می گویند
ناهید هاشیمان
150,000
اصلاح نباتات مولکولی ، محمدی
ابوالقاسم محمدی؛ حیدر عزیزی؛ پیمان نوروزی
60,000
فیزیولوژی و نمو گیاهی ج2،تایز زایگر،کافی،و6،جهادمشهد
تایزو زایگر؛ محمد کافی؛ اسکندر زند؛ بهنام کامکار
320,000
نیایش های پیامبر،دامغانی،غراب،جهادمشهد(گالینگور)
کمال الدین غراب؛ مهدوی دامغانی
120,000
بهار خاموش،وهاب زاده،جهادمشهد
عبدالحسین وهاب زاده؛ راشل کارسون؛ علیرضا کوچکی؛ امین علیزاده
120,000
پزشک باغ:درختان و درختچه های زینتی،محسنی،جهادمشهد
هدایت محسنی؛ لیلی برزگر طرقبه
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه