ناشر: پژوهشکده امیر کبیر ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیمشناسی،جوانمرد،گنجی،پژوهشکده امیرکبیر
سهیلا جوانمرد؛ جوانمرد/آسیایی/گنجی ؛ مهدی آسیائی؛ محمدحسن گنجی
95,000