ناشر: زرفام ، مشهد
تعداد عنوان ها: 1
ایزو 9000 و ماورای آن ، هارینگتون ، خدام
شاهین خدام؛ اچ. جیمز هارینگتون؛ علی حائریان؛ دوین دی. مترز
19,000