ناشر: زرفام ، مشهد
تعداد عنوان ها: 1
ایزو 9000 و ماورای آن ، هارینگتون ، خدام
اچ. جیمز هارینگتون؛ شاهین خدام؛ دوین دی. مترز؛ علی حائریان
19,000