ناشر: پادینا تهران
تعداد عنوان ها: 34
زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا ، امانلو
حمید امانلو؛ هیمبک ؛ استیونسون؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ برینکمن
100,000
رشد و تکامل انسا با تاکید بر رشد حرکتی ، طهماسبی ، پادینا
فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی
320,000
مشق عشق ثامن ، شیرمحمدی ، پادینا
کیانوش شیرمحمدی
150,000
تغذیه ورزشی صالح نیا پادینا
بهرام صالح نیا حمیده غلامی ایرانق
280,000
کتاب کار فعالیت های آموزشی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی ، نجارپور
جی کی چن؛ مهری نجارپور سیاهکلی؛ امیلی آیزبرگ؛ مارا کرچوسکی
300,000
آب و هواشناسی قدوسی پادینا
حسام قدوسی سید مهدی تقوی؛ کوین سین
250,000
میکروارگانیسم های مولد فساد محصولان غذایی ، محمدپور ، پادینا
رامینه محمدپور؛ مرجان شعبانی؛ مرجان نوری
220,000
مقاومت مصالح به زبان ساده ج1،جمشیدی،پادینا
حامد جمشیدی؛ پویا جمشیدی
210,000
شیوه نامه تنظیم پایان نامه ، رسولی آزاد ، پادینا
محمدرحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسنخانی
100,000
روش های تولید روی و آزمایش های کنترل کیفیت ، حسینی ، پادینا
مهدی حسینی؛ اباسط رحمانی؛ سمیرا کشاورز؛ ناهید جعفری
120,000
حسابداری پیشرفته 2 ، شجاع ، پادینا
اسمعیل شجاع؛ حسین محمدی؛ نجمه کارگر کامور
140,000
ایستایی ج1،جمشیدی،پادینا
حامد جمشیدی؛ پویا جمشیدی؛ علیرضا ملااسماعیلی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه