ناشر: پادینا تهران
تعداد عنوان ها: 47
ناهنجاری های گوارشی پیش معده در نشخوارکنندگان ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ رابرت جی کالان؛ مصطفی حاجی لو؛ مردیت ال جونز؛ مجتبی یاری
220,000
زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا ، امانلو
هیمبک ؛ حمید امانلو؛ استیونسون؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ برینکمن
100,000
نم زدایی از گاز طبیعی ، علی پور ، پادینا
میکائیل علی پور؛ لیلی خدامرادی؛ محمدرضا علوی
280,000
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری نیکخواه پادینا
علی نیکخواه -حمید امانلو-طاهره امیر ابادی -نجمه اسلامیان فارسونی؛ بوریم ان-آمتج
410,000
آنالیز اکتشافی و داده کاوی ، صابری بدر ، پادینا
سیاوش صابری بدر؛ ریجای کوتو؛ بالادشپانده
220,000
رشد و تکامل انسا با تاکید بر رشد حرکتی ، طهماسبی ، پادینا
فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی
320,000
مقدمات الکترومیوگرافی صالح پور پادینا
مجتبی صالح پور طاهر افشارنژاد؛ پیترکنراد
120,000
حسابداری پیشرفته 2 ، شجاع ، پادینا
اسمعیل شجاع؛ حسین محمدی؛ نجمه کارگر کامور
140,000
شکمبه شناسی ، الموتی ، پادینا
حمیدرضا میرزایی الموتی؛ میلن ؛ آریگونی؛ مینا وزیری گهر؛ مصطفی حاجی لو؛ پاچیکو
280,000
شیوه نامه تنظیم پایان نامه ، رسولی آزاد ، پادینا
محمدرحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسنخانی
100,000
روش های تولید روی و آزمایش های کنترل کیفیت ، حسینی ، پادینا
مهدی حسینی؛ اباسط رحمانی؛ سمیرا کشاورز؛ ناهید جعفری
120,000
مشق عشق ثامن ، شیرمحمدی ، پادینا
کیانوش شیرمحمدی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه