ناشر: آلای اندیشه قزوین
تعداد عنوان ها: 29
آسیب سازند مخزن 2جلدی ، رحمانی ، آلای اندیشه
فاروق سیوان؛ علی اکبر رحمانی
1,400,000
اثرات زیست محیطی معدنکاری و کانه آرایی ، رحمانی ، آلای اندیشه
علی اکبر رحمانی؛ راوی کی.جین؛ زنگدی؛ جرمی کی.دومن
450,000
مهندسی تولید نفت به کمک رایانه،بویون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ بویون گواو؛ ویلیام ی.لیونز؛ علی قلم بر
350,000
رفتار فازی سیالات مخزن نفت،پدرسون،رحمانی
کارن شو پدرسون؛ علی اکبر رحمانی؛ پیتر کریستنسن
380,000
شبیه سازی مولکولی کاربردها درصنعت نفت و گاز روشهای مونت کالو،فیلیپ،رحمانی
فیلیپ انگقق؛ علی اکبر رحمانی؛ برنارد تویتن؛ ان بوتن
290,000
سرمته های حفاری نفت و گاز،جوردن،رحمانی
مارک جوردن؛ علی اکبر رحمانی
270,000
مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست2جلدی،کورنول،رحمانی،اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ مکنزی ال. دیویس؛ دیوید آ. کورنول
380,000
اصول مدلسازی سامانه های حوضه و نفت،توماس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
توماس هنت شل؛ علی اکبر رحمانی؛ آرمین اینگو کاراف
270,000
شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن 2جلدی،تورگی،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
تورگی ارتکین؛ علی اکبر رحمانی؛ جمال ابولقاسم ارتکین ترگای؛ گرگوری کینگ
495,000
اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی،مگنوس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
مگنوس ونگن؛ علی اکبر رحمانی؛ بیژن ملکی
260,000
معدنکاری زیستی،رالینگز،جانسون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
دی.ای.رالینگز ؛ علی اکبر رحمانی؛ دی.بی.جانسون
165,000
پرتوشیمی،اسپوتیم،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
ملانی اسپوتیم؛ علی اکبر رحمانی؛ محمد قنادی؛ امیر موافقی
195,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه