ناشر: آلای اندیشه قزوین
تعداد عنوان ها: 29
آسیب سازند مخزن 2جلدی ، رحمانی ، آلای اندیشه
فاروق سیوان؛ علی اکبر رحمانی
1,400,000
اثرات زیست محیطی معدنکاری و کانه آرایی ، رحمانی ، آلای اندیشه
راوی کی.جین؛ علی اکبر رحمانی؛ زنگدی؛ جرمی کی.دومن
450,000
مهندسی تولید نفت به کمک رایانه،بویون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
بویون گواو؛ علی اکبر رحمانی؛ ویلیام ی.لیونز؛ علی قلم بر
350,000
سرمته های حفاری نفت و گاز،جوردن،رحمانی
علی اکبر رحمانی؛ مارک جوردن
270,000
رفتار فازی سیالات مخزن نفت،پدرسون،رحمانی
کارن شو پدرسون؛ علی اکبر رحمانی؛ پیتر کریستنسن
380,000
مقدمه ای بر مهندسی محیط زیست2جلدی،کورنول،رحمانی،اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ مکنزی ال. دیویس؛ دیوید آ. کورنول
380,000
اصول مدلسازی سامانه های حوضه و نفت،توماس،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
توماس هنت شل؛ علی اکبر رحمانی؛ آرمین اینگو کاراف
270,000
شبیه سازی پیشرفته مخزن نفت،رفیق الاسلام،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ مستفیض رفیق الاسلام؛ ابوقاسم موسی زادگان
180,000
معدنکاری زیستی،رالینگز،جانسون،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
علی اکبر رحمانی؛ دی.ای.رالینگز ؛ دی.بی.جانسون
165,000
پرتوشیمی،اسپوتیم،رحمانی،آلای اندیشه قزوین
ملانی اسپوتیم؛ علی اکبر رحمانی؛ محمد قنادی؛ امیر موافقی
195,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه