ناشر: استادکار،تهران
تعداد عنوان ها: 8
سرگرمی های الکترونیک،آقایی،استادکار
امید آقایی؛ بهنام سبزعلیان؛ امیر میکائیل زاده
199,000
شیوه تویوتا ، سرخ کوهی ، استادکار
مهدی سرخ کوهی؛ جفری لایکر؛ پویا میرصالحی
295,000
مکانیک شکل دهی ورق های فلزی،فرجی،استادکار
قادر فرجی؛ محسن خودستان؛ ابوالفضل معصومی
145,000