ناشر: انتشارات پریکا تهران
تعداد عنوان ها: 42
تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات،پیتر چیک،تیموری یانسری،پریکا
پیتر آر.چیک؛ اسدالله تیموری یانسری؛ پوریا احسانی؛ الن.اس.دیرنفلند ؛ مونا زمانی؛ رضا رضائی کوچکسرائی
360,000
تغذیه گاو شیری،اسمیت،ون سوآن،نیکخواه،پادینا،پریکا
علی نیکخواه؛ رابرت جی ون سوآن؛ رابرت اسمیت؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی
250,000
راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان(تغذیه یا آسیب شناسی)،وارن،نیکخواه،د.زنجان+پریکا
علی نیکخواه؛ سیلوی آندریو؛ هلن وارن؛ حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی
90,000
زمین شناسی از دیدگاه قرآن کریم،خاکسار،پریکا
کاوه خاکسار؛ کیوان خاکسار
80,000
مفاهیم اولیه آماری،کلانتری،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمدحسین مسلمی کوپایی؛ مرتضی صالح پور
110,000
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا
سعید صفری دولت آباد
120,000
جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران،نوروزی،پریکا
امید نوروزی؛ علی قانعی؛ یونس اسدی مقدم
160,000
کاربرد Amos در مدل سازی معادلات ساختاری،صفاکیش،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمد سعید صفاکیش
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه