ناشر: انتشارات پریکا تهران
تعداد عنوان ها: 39
تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات،پیتر چیک،تیموری یانسری،پریکا
اسدالله تیموری یانسری؛ پیتر آر.چیک؛ الن.اس.دیرنفلند ؛ پوریا احسانی؛ مونا زمانی؛ رضا رضائی کوچکسرائی
600,000
زمین شناسی از دیدگاه قرآن کریم،خاکسار،پریکا
کاوه خاکسار؛ کیوان خاکسار
80,000
راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان(تغذیه یا آسیب شناسی)،وارن،نیکخواه،د.زنجان+پریکا
سیلوی آندریو؛ علی نیکخواه؛ هلن وارن؛ حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی
90,000
مفاهیم اولیه آماری،کلانتری،پریکا
مهدی کلانتری؛ محمدحسین مسلمی کوپایی؛ مرتضی صالح پور
110,000
آلودگی محیط زیست،بهبهانی نیا،پریکا
آزیتا بهبهانی؛ سهیلا صادقیان
300,000
پلیمرهای هوشمند در بیوجداسازی،احمدپناهی،پریکا
همایون احمدپناهی؛ نسیم بایمانی؛ هانیه سادات اعلائی
130,000
تربیت بدنی عمومی(1-2)،صالح نیا،پریکا
بهرام صالح نیا؛ مریم خواجه صالحانی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه