ناشر: انتشارات پریکا تهران
تعداد عنوان ها: 31
تغذیه و متابولیسم مقایسه ای حیوانات،پیتر چیک،تیموری یانسری،پریکا
اسدالله تیموری یانسری؛ پیتر آر.چیک؛ الن.اس.دیرنفلند ؛ پوریا احسانی؛ مونا زمانی؛ رضا رضائی کوچکسرائی
600,000
زمین شناسی از دیدگاه قرآن کریم،خاکسار،پریکا
کاوه خاکسار؛ کیوان خاکسار
80,000
پلیمرهای هوشمند در بیوجداسازی،احمدپناهی،پریکا
همایون احمدپناهی؛ نسیم بایمانی؛ هانیه سادات اعلائی
130,000
آلودگی محیط زیست،بهبهانی نیا،پریکا
آزیتا بهبهانی؛ سهیلا صادقیان
300,000
جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران،نوروزی،پریکا
امید نوروزی؛ علی قانعی؛ یونس اسدی مقدم
160,000
آمار کاربردی1،صفری دولت آباد،پریکا
سعید صفری دولت آباد
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه