ناشر: نشر کتاب آبان
تعداد عنوان ها: 4
رباعیات خیام ، ندوشن
محمدعلی اسلامی ندوشن
2,500,000
گزیده غزلیات سعدی ، ندوشن
محمدعلی اسلامی ندوشن
2,500,000
غزلیات شمس تبریزی ، باستانی پاریزی
محمدابراهیم باستانی پاریزی
2,500,000