ناشر: نورعلم همدان
تعداد عنوان ها: 20
ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان،یاشار،امامقلی پور،نورعلم همدان
سارا امامقلی پور؛ یاشار.آ.ازکان ؛ بهزاد راعی؛ مریم توکلی
250,000
جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی،نبوی،نورعلم همدان
مرتضی نبوی؛ وحید شقاقی شهری؛ داود دانش جعفری
150,000
آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در SPSS،کمالی دهکردی،نورعلم همدان
پروانه کمالی دهکردی؛ مینو نظیفی نایینی؛ مهری کبیریان
90,000
بیمه کشاورزی،ایرانی کرمانی،نورعلم همدان
فاطمه ایرانی کرمانی؛ مریم ضیاء آبادی؛ سیما شافعی
150,000
برنامه ریزی فضای سبز شهری،کمانداری،نورعلم همدان
محسن کمانداری؛ حسین غضنفرپور
120,000
نظریه نمونه گیری:طراحی نمونه گیری و روشهای تخمین،بانینگ،نظیری،نورعلم همدان
محمدکاظم نظیری؛ رایندربانینگ ؛ استری کمسترا؛ پل نتنرس
100,000
شفافیت و اقتصاد،موسسه اقتصاد مالی بهین،نورعلم همدان
گروه تحقیقات اقتصادی موسسه پژوهشی اقتصادی مالی بهین
100,000
آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان،جان لینگ،حکیمی راد،نورعلم همدان
جان لینگ؛ الهام حکیمی راد؛ فرحناز قربانزاده کیوانی
85,000
مقدمه ای بر کاربرد R در اقتصاد مقداری،ویکرام دایال،بیابانی خامنه،نورعلم همدان
کاظم بیابانی خامنه؛ ویکرام دایال؛ وحید شعبانی؛ سعید خزایی
100,000
تئوری اقتصاد خرد ج1،اندرومس،دشتبان فاروجی،نورعلم همدان
اندرومس کالل؛ مایکل دی.وینستون؛ جری آر. گرین
300,000
مباحثی در اقتصاد شهری ج2،سولیوان،قادری،نورعلم
ٍاُ ؛ جعفر قادری؛ سولیوان ؛ علی قادری
180,000