ناشر: بنیان فردا،تهران
تعداد عنوان ها: 1
کتاب آخر سازمان مدیریت،ونوس،یزدی،بنیان فردا
داور ونوس؛ حامد یزدی؛ عزیز یونسی فر
200,000