ناشر: فدک ، تهران
تعداد عنوان ها: 38
تحلیل اجزاء محدود مسائل مهندسی به کمک ABAQUS،معیری،فدک
حامد معیری؛ فریناز فروزش؛ محمد زمانی ثانی؛ آرزو امامی
850,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی ، پروکیس ، مغربی ، فدک
سعید قاضی مغربی؛ جان پروکیس؛ میثم امیراحمدی؛ مسعود صالحی
450,000
راهنمای عملی حاکمیت پروژه ، طرح و پرتفلیو ، عظیمی ، فدک
گرشاسب خزائنی؛ کاوه عظیمی؛ علیرضا محمدی آقباش
180,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
محمدجواد جعفری؛ انجمن بهداشت صنعتی امریکا
480,000
ارگونومی شغلی ، اصول و کاربرد ، طیاری ، فدک
جیمز اسمیت؛ فریبرز طیاری
490,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه