ناشر: فدک ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، افشاری ، فدک
غلامرضا غفوری افشاری؛ غلامرضا عظیمی لیسار
250,000
توصیه عملی برای مدیریت خوردگی ، کرمانی ، فدک
بیژن کرمانی؛ روح اله نوریان؛ اسفندیار نظرنیا؛ تیری چوروت
270,000
راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها ، میرحسینی ، فدک
گرشاسب خزائنی؛ سیدآرمین میرحسینی
240,000
بررسی 100 حادثه بزرگ ، متین ، فدک
امیرحسین متین؛ علیرضا رحمتی؛ بهزاد سرانجام؛ حسن محمدپور
170,000
تهویه صنعتی ، جعفری ، فدک
محمدجواد جعفری؛ انجمن بهداشت صنعتی امریکا
600,000
چگونه یک مقاله ISI بنویسیم ، خسروی ، فدک
یحیی خسروی؛ نرمین حسن زاده رنگی
200,000
تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی ، پروکیس ، مغربی ، فدک
سعید قاضی مغربی؛ جان پروکیس؛ مسعود صالحی؛ میثم امیراحمدی
450,000
فولادسازی ، بینش ، فدک
مسعود بینش
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه