ناشر: چالش تهران
تعداد عنوان ها: 1
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ، فراهانی فر
کامیار فراهانی فرد؛ جان مورفی؛ رضا قاسمیان لنگرودی
550,000