ناشر: بهریار،دلیجان اصفهان
تعداد عنوان ها: 1
دانش و فناوری نانو الیاف پلیمری،صفی،بهریار اصفهان
آندر ادی؛ سمیه صفی؛ آنتونی ال؛ مقداد کمالی مقدم؛ مهدی صدرجهانی
98,000