ناشر: آذرخش،تهران
تعداد عنوان ها: 2
تاریخ مصور طراحی منظر،بولتز،محبعلی،آذرخش
الیزابت بولتز؛ گلنار محبعلی؛ چیپ سالیوان
180,000
مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی،باقری،آذرخش
محمد باقری؛ ملیحه هاشمی
160,000