ناشر: مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
تعداد عنوان ها: 214
نشریه ض-682: آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش ، کمیته محافظت ساختمان
کمیته تخصصی آیین نامه محافظت ساختمان ها در براب آتش
200,000
نشریه ض-253:آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد2800)،ویراست4،مسکن شهرسازی
کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
250,000
نشریه ک-254:اصول ایمنی حریق در ساختمانها،استولارد،زرین قلم،مسکن شهرسازی
عبدالصمد زرین قلم؛ پاول استولاد؛ سعید بختیاری؛ جان آبرامز
130,000
نشریه گ-780:اطلس هواشناسی-جاده ای بزرگراه های کشور،فتاحی،مسکن شهرسازی
ابراهیم فتاحی؛ مجید وظیفه دوست؛ میترا لاله سیاه پیرانی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه