ناشر: دی نگار تهران
تعداد عنوان ها: 18
آموزش کاربردی پرورش زالوی طبی،دی نگار
اردلان قیلاویزاده؛ ذبیح الله رستمی؛ احسان علی پور تکاسی؛ حسن مهذبی گنجه؛ شهاب معظمی گودرزی
300,000
تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی،عطافر،دی نگار
زهرا عطافر؛ امیرحسین محوی؛ لیدا همتی؛ پرستو ستاره؛ افسانه چاوشانی
280,000
نکات برتر مدیریت پسماند کلیات بهداشت آلودگی هوا،مشایخ صالحی،دی نگار
علی مشایخ صالحی؛ سمیرامجاب؛ لیلی میقانی
120,000
راهنمای کاربردی مدیریت پسماند،مشایخ صالحی،دی نگار
علی مشایخ صالحی؛ برافشاته پور؛ خصرتی نیاری
280,000
ارزیابی زیستگاه حیات وحش ج2،وارسته مرادی،دی نگار
حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مصطفی قلی پور
210,000
زیست شناسی حفاظت آزمایشگاه بوم شناسیRAMAS،ماهینی،دی نگار
سلمان ماهینی؛ صاحبه کریمی؛ ایمان مومنی
100,000