ناشر: د0آزاد،خوراسگان
تعداد عنوان ها: 33
میوه کاری در مناطق معتدله،جعفرپور،د.آ.خوراسگان اصفهان
مهرداد جعفرپور؛ رامین بابادایی سامانی؛ مهرزاد هنرور
100,000
تمرینات قدرتی با کش،پیچ،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
فیل پیچ؛ نادر رهنما؛ تاد الن بکر؛ سعیده خورسندی
380,000
جست و جو در اینترنت(مفاهیم و روشها)،کشتی آرای،د.آ.خوراسگان اصفهان
نرگس کشتی آرای؛ شهرام شهبازی؛ علیرضا یوسفی
170,000
وسایل نقلیه مدرن الکتریکی ، هیبرید الکتریکی و پیل سوختی ، عباسیان ، د.آ.اصفهان
مهرداد احسانی علی عمادی یمین گائو؛ 0 ؛ محمد علی عباسیان؛ روسول چراغی
250,000
آشنایی با فرآیندهای کانسارساز،نصر اصفهانی،د.آ.اصفهان
علی خان نصراصفهانی؛ 0 ؛ عذرا جلالی
185,000
مسجد جامع اصفهان ، جبل عاملی ف د.آ.اصفهان
ائوجنیوگالدیری ؛ عبدالله جبل عاملی
395,000
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی،رهنما،د.آ.خوراسگان اصفهان
نادر رهنما؛ محمد جواد محمدی؛ بامشاد حکمت شعار طبری
110,000
فیزیولوژی گیاهی ،مرتضائی نژاد ، د.آ.اصفهان
فروغ مرتضائی نژاد؛ امیرطاهر شیرانی
150,000
تغذیه گیاه و کشت بدون خاک ،قهساره ، د.آ.اصفهان
احمد محمدی قهساره؛ نجمه صمدی
75,000
مقدمه ای بر اکتشاف ذخایر معدنی،نصراصفهانی،د.آ.خوراسگان
چارلز جی.مون؛ علی خان نصراصفهانی؛ آنتونی ام.ایوانز؛ عذرا جلالی؛ مایکل ک.جی.واتلی
160,000
خانه های اصفهان،داراب دیبا،قاسمی سیچانی،د.آ.خوراسگان اصفهان
داراب دیبا؛ مریم قاسمی سیچانی؛ فیلیپ ریوالت؛ پروانه خیابانی؛ محمد مسعود؛ سرژسانتلی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه