ناشر: نشر علوم ریاضی ره آورد ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
مبانی جبر خطی و ماتریس ها گیلبرت
گیلبرت استرانگ؛ بردیا حسام
550,000
مبانی آنالیز ریاضی،راسل،حمیدی،فاطمی
راسل گوردون؛ ارشک حمیدی
200,000