ناشر: گل آذین ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
مردم شناسی هنر ، فرانتس ، رفیع فر ، گل آذین
فرانتس بوآس؛ جلال الدین رفیع فر
220,000
جامعه شناسی ، ماکس وبر، محمدی اصل ، گل آذین
ماکس وبر؛ عباس محمدی اصل
40,000
فمینیسم و زیبایی شناسی ، کارولین ، مقصودی ،گل آذین
کارولین کرس میر؛ افشنگ مقصودی
90,000
تاریخ انسان شناسی از آغاز تا امروز، اریکسن ، بلوکباشی ،گل آذین
توماس هیلند اریکسن؛ علی بلوکباشی؛ فین سیورت نیلسن
200,000
اقتصاد سیاسی ، مندل ، خالق پناه ، گل آذین
ارنست مندل؛ کمال خالق پناه
40,000